Роз'яснення щодо надання статусу учасника бойових дій посмертно

11 січня 2017, 16:42

Процедура надання статусу учасника бойових дій визначена Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №413 (далі - Порядок № 413).

Інформуємо, що Порядком № 413 не передбачено надання статусу учасника бойових дій посмертно, оскільки даний статус не є державною нагородою або почесним званням, та призначений виключно для надання окремій категорії громадян відповідних пільг та гарантій, тобто розширення їх правоздатності в частині надання фізичній особі додаткових майнових та немайнових прав.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 25 Цивільного кодексу України правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті, у зв'язку з чим особа з об'єктивних причин не може реалізувати свої додаткові права, передбачені їй як учаснику бойових дій (при цьому визначені законом права загиблого учасника бойових дій не успадковуються іншими особами, а в подальшому виникають як самостійні права у члена сім'ї загиблого).

Відповідно до пункту 2 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 (далі - Положення) документом, що підтверджує статус ветеранів війни та на основі якого надаються пільги і компенсації є відповідне посвідчення ветерана війни.

Згідно з пунктами 8 та 9 Положення при заповненні посвідчення особистий підпис власника і його фотокартки скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто ветеранам війни та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону, або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

Таким чином, враховуючи вищенаведені положення чинного законодавства, померла особа з об'єктивних причин не може отримати посвідчення учасника бойових дій та скористатися наданими їй додатковими пільгами і як наслідок не може набути статусу учасника бойових дій.

Для членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2016 № 740 визначено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб (далі - Порядок № 740).

Відповідно до пункту 6 Порядку № 740 рішення про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, приймається органами праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

З огляду на викладене, членам сім'ї загиблої, померлої (тієї, що пропала безвісти) особи необхідно звернутися до органу праці та соціального захисту населення для встановлення статусу "Члена сім'ї загиблого" з метою користування пільгами та компенсаціями, визначеними чинним законодавством України.