11 вересня 2019, 14:03

П И Т А Н Н Я, віднесені до відання підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету

від 4 вересня 2019 року

протокол № 1

 

Перелік підкомітетів Комітету з питань

національної безпеки, оборони та розвідки

Верховної Ради України дев’ятого скликання,

питання їх відання

             

1) підкомітет запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості;

співробітництво з НАТО у сферах національної безпеки і оборони;

участь України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

виконання міжнародних договорів України у сферах національної безпеки і оборони;

міжнародне співробітництво у боротьбі з терористичною діяльністю, діяльністю незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій;

підготовка до ратифікації міжнародних договорів у сферах національної безпеки і оборони;

2) підкомітет з державної безпеки та оборони

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика, реформування у сферах національної безпеки і оборони;

законодавче забезпечення діяльності органів та формувань сектору безпеки і оборони;

боротьба з терористичною діяльністю та загрозами державній безпеці, діяльністю незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій;

військова наука та освіта;

правовий режим в умовах воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

правовий режим державного кордону, питання оборони і охорони державного кордону;

оцінка стану спроможностей сектору безпеки і оборони;

державне планування та фінансування у сферах національної безпеки і оборони;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони;

захист інформаційного простору України;

військово-космічна діяльність;

військово-патріотичне виховання;

альтернативна (невійськова) служба;

3) підкомітет з питань оборонної промисловості та технічної модернізації

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика щодо підприємств ВПК у сектору національної безпеки та оборони;

питання утилізації надлишкової, непридатної та застарілої військової техніки та озброєння, боєприпасів, ракетного палива та його компонентів тощо;

оновлення основних фондів та технічна модернізація ВПК;

законодавче регулювання спільної та інвестиційної діяльності;

державне оборонне замовлення, підготовка стратегії озброєння та переозброєння;

державна політика щодо діяльності Міністерства економічного розвитку та торгівлі та інших органів виконавчої влади, зокрема, Державної служби експортного контролю України, системи експорту та імпорту товарів військового та подвійного призначення у сфері відання підкомітету;

державного космічного агентства України, розвиток космічної діяльності;

виконання міжнародних договорів України з питань нерозповсюдження ядерних і ракетних технологій;

перетворення та приватизація підприємств ВПК;

запобігання та протидія корупції у ВПК;

міжнародне військово-технічне співробітництво;

4) підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

контроль за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;

законодавче забезпечення контррозвідувальної та розвідувальної діяльності органів державної влади та інших державних інституцій;

забезпечення збереження та охорони державної таємниці;

5) підкомітет по соціальним питанням у сферах національної безпеки і оборони

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

питання соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до Закону України;

моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення зазначених осіб;

наукова діяльність щодо соціальних питань у сферах національної безпеки і оборони;

законодавче забезпечення прав і свобод осіб, які проходять військову службу, їхнього матеріального, грошового, житлового та іншого забезпечення;

державна політика щодо інвестиційних проектів, спрямованих на покращення житлово-побутових умов військовослужбовців та членів їх сімей;

сприяння підвищенню соціального статусу суб’єктів у сферах національної безпеки і оборони.