П И Т А Н Н Я, віднесені до відання підкомітетів Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

12 січня 2024, 10:24

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Комітету

від 4 вересня 2019 року

протокол № 1

(зі змінами)

 

Перелік підкомітетів Комітету з питань

національної безпеки, оборони та розвідки

Верховної Ради України дев’ятого скликання,

питання їх відання

             

1) підкомітет з питань міжнародного військового співробітництва, інтеграції до НАТО та Європейського Союзу (перетворено 1 листопада 2023 року)

законодавче забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони, у тому числі щодо впровадження принципів і стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та досягнення критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО;

участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;

співробітництво з НАТО у сферах національної безпеки і оборони;

адаптація законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері європейської інтеграції;

міжнародне військове співробітництво;

виконання міжнародних договорів України у сферах національної безпеки і оборони.

2) підкомітет з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій (доповнено назву 9 січня 2024 року)

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика, реформування у сферах національної безпеки і оборони;

законодавче забезпечення діяльності органів та формувань сектору безпеки і оборони;

боротьба з терористичною діяльністю та загрозами державній безпеці, діяльністю незаконних воєнізованих або збройних формувань, організованих злочинних груп та організацій;

військова наука та освіта;

правовий режим в умовах воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, а також у разі виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;

правовий режим державного кордону, питання оборони і охорони державного кордону;

оцінка стану спроможностей сектору безпеки і оборони;

державне планування та фінансування у сферах національної безпеки і оборони;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони;

захист інформаційного простору України;

військово-космічна діяльність;

військово-патріотичне виховання;

альтернативна (невійськова) служба;

3) підкомітет з питань оборонної промисловості та технічної модернізації

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

державна політика щодо підприємств ВПК у сектору національної безпеки та оборони;

питання утилізації надлишкової, непридатної та застарілої військової техніки та озброєння, боєприпасів, ракетного палива та його компонентів тощо;

оновлення основних фондів та технічна модернізація ВПК;

законодавче регулювання спільної та інвестиційної діяльності;

державне оборонне замовлення, підготовка стратегії озброєння та переозброєння;

державна політика щодо діяльності Міністерства економічного розвитку та торгівлі та інших органів виконавчої влади, зокрема, Державної служби експортного контролю України, системи експорту та імпорту товарів військового та подвійного призначення у сфері відання підкомітету;

державного космічного агентства України, розвиток космічної діяльності;

виконання міжнародних договорів України з питань нерозповсюдження ядерних і ракетних технологій;

перетворення та приватизація підприємств ВПК;

запобігання та протидія корупції у ВПК;

міжнародне військово-технічне співробітництво;

4) підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

контроль за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів;

законодавче забезпечення контррозвідувальної та розвідувальної діяльності органів державної влади та інших державних інституцій;

забезпечення збереження та охорони державної таємниці;

5) підкомітет по соціальним питанням у сферах національної безпеки і оборони

здійснення  демократичного цивільного контролю за практикою застосування державними органами законодавства України у сфері відання підкомітету, її узагальнення;

підготовка комітетських і парламентських слухань, конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;

вивчення та використання досвіду інших країн щодо законодавчого регулювання питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

взаємодія з громадськими організаціями щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

боротьба з корупцією у сферах національної безпеки і оборони щодо питань, віднесених до предмету відання підкомітету;

питання соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

питання пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до Закону України;

моніторинг впливу на національну безпеку процесів, що відбуваються у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, пенсійного забезпечення зазначених осіб;

наукова діяльність щодо соціальних питань у сферах національної безпеки і оборони;

законодавче забезпечення прав і свобод осіб, які проходять військову службу, їхнього матеріального, грошового, житлового та іншого забезпечення;

державна політика щодо інвестиційних проектів, спрямованих на покращення житлово-побутових умов військовослужбовців та членів їх сімей;

сприяння підвищенню соціального статусу суб’єктів у сферах національної безпеки і оборони.

6) підкомітет з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації (створено 23 серпня 2023 року)

національна безпека у кіберпросторі, сфері критичної інфраструктури, кібероборони, кіберрозвідки, протидії кібертероризму і кібершпигунству та безпеки урядового зв’язку;

технічний та криптографічний захист інформації;

державна система спеціального зв’язку;

державна система страхового фонду документації.

7) підкомітет з питань демократичного цивільного нагляду і контролю (створено 1 листопада 2023 року)

демократичний цивільний контроль;

дотримання вимог Конституції і законів України у діяльності органів сектору безпеки і оборони;

дотримання прав і свобод людини і громадянина;

стан правопорядку в органах сектору безпеки і оборони;

ефективність використання ресурсів, зокрема бюджетних коштів, органами сектору безпеки і оборони.