Діяльність Комітету

22 липня 2020, 14:13

Інформація про роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

Інформація про роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

 

За звітний період відбулося 24 засідання Комітету, на яких розглянуто 99 питань, присвячених обговоренню проектів законів, постанов, інформації, що надходила до Комітету у порядку здійснення парламентського контролю.

Протягом третьої сесії Верховною Радою України прийнято законодавчі акти, з яких Комітет був визначений головним:

- Закон України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про Стройовий статут Збройних Сил України» (реєстр. № 2466), (повернуто з пропозиціями Президента 27.02.2020).

Прийнятий Закон дасть змогу привести нормативно-правові акти України у відповідність до євроатлантичних норм та критеріїв членства в НАТО шляхом внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, що регулюються Стройовим статутом Збройних Сил України; законодавчого визначення повноважень Міністерства оборони України визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання;

- Закон України «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» № 521-IX від 04.03.2020 (реєстр. № 3003).

Закон спрямовано на врегулювання питання щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях, визначення їхньої загальної чисельності, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань;

- Закон України «Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил)»
522-IX від 04.03.2020 (реєстр. № 3015).

Цілями та завданнями Закону є невідкладне здійснення у Збройних Силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів, а також запровадження окремих посад Головнокомандувача Збройних Сил України та начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

- Постанова Верховної Ради України «Про схвалення пропозицій щодо продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) № 609-IX від 13.05.2020. (реєстр. № 3319).

Метою і завданнями прийняття Постанови є забезпечення передумов для прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження строку застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (з наступними змінами), що було введено в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017;

- Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби» № 697-IX від 16.06.2020 (реєстр. № 2592).

Метою Закону є надання можливості військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, визнаних непридатними за станом здоров’я до військової служби, продовжувати проходження військової служби, а також надання можливості бути прийнятими на військову службу особам, звільненим з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших визначених захворювань);

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців» (реєстр. № 2247).

Прийнятим Законом пропонується внести зміни і доповнення, зокрема, до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Стройового статуту Збройних Сил України, Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо встановлення нових військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Передбачається, що деякі положення Закону, зокрема щодо запровадження нових військових звань військовослужбовців вищого офіцерського складу, набирають чинності з 1 жовтня 2020 року одночасно із запровадженням нових військових звань сержантського і старшинського складу, що передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби», до якого прийнятим Законом вносяться відповідні зміни.

Відповідно до Закону, військові звання «генерал армії України», «генерал-майор», «контр-адмірал», «генерал-лейтенант», «віце-адмірал», «генерал-полковник», «адмірал», присвоєні до набрання чинності цим Законом, зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби в запас або у відставку.

Закон прирівнює армійські (корабельні) військові звання вищого офіцерського складу, відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу, в таких співвідношеннях:

генерал-майор (контр-адмірал) - бригадний генерал (коммодор);

генерал-лейтенант (віце-адмірал) - генерал-майор (контр-адмірал);

генерал-полковник (адмірал) - генерал-лейтенант (віце-адмірал);

генерал армії України - генерал (адмірал);

- Закон України «Про оборонні закупівлі» (реєстр. № 2398-д).

Метою Закону є необхідність гарантованого забезпечення обороноздатності України шляхом підвищення ефективності використання коштів Державного бюджету України на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та сприяння розвитку науково-технічного й технологічного потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу за рахунок підвищення прозорості документів оборонного планування, процедур закупівель, дієвості громадянського та демократичного цивільного контролю, а також зниження корупційних ризиків.

Законом передбачено ефективні механізми захисту вітчизняного виробника шляхом врахування інтересів виконавців державних контрактів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі – можливість коригування цін у випадку суттєвих змін фінансово-економічних умов виконання контрактів, застосування критерію «вартість життєвого циклу» під час відбору виконавців, що відповідає кращим стандартам країн-членів НАТО та ЄС, надання пріоритету локалізації виробництва на митній території України та застосування офсетних процедур під час закупівель за імпортом;

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України» (реєстр. № 2414-д).

Законом передбачається вдосконалення правових засад діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб’єкта розвідувального співтовариства.

У Законі викладено у новій редакції Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України», врегулювано питання правового статусу Служби зовнішньої розвідки України, керівництва її діяльністю та загальної структури.

За звітний період у Комітеті опрацьовано та прийнято Верховною Радою України у першому читанні:

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" (реєстр. № 2618 від 18.12.2019);

підготовлено Комітетом до другого читання:

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 2343 від 29.10.2019);

- проект Закону про розвідку (реєстр. № 2412-д від 15.01.2020);

розглянуто Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради України:

- проект Закону про Службу безпеки України (реєстр. № 3080 від 18.02.2020);

- проект Закону про внесення змін до законодавчих актів щодо початку реформування системи спеціальних органів України (реєстр. № 2090 від 09.09.2019);

готується у Комітеті до повторного першого читання:

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (реєстр. № 3196 від 10.03.2020).

 

На розгляді у Комітеті станом на 17 липня 2020 року знаходиться 38 законопроект, з попереднього розгляду та підготовки яких Комітет визначено головним.

Також на розгляді у Комітеті станом на 17 липня 2020 року знаходяться 119 законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції.

Протягом третьої сесії над розробкою законодавчих ініціатив для врегулювання актуальних питань сектору безпеки і оборони працювали створені у Комітеті робочі групи, а саме:

про військову поліцію;

щодо реформування СБУ (спільна міжфракційна робоча група);

щодо державних закупівель для потреб оборони;

з розробки нових статутів Збройних Сил України;

щодо внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні»;

щодо внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України»;

щодо внесення змін до Закону України «Про державну таємницю»;

щодо внесення змін до Закону України «Про розвідувальні органи України»;

щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (спільна робоча група);

з питання кібербезпеки у секторі національної безпеки, оборони та розвідки (спільна робоча група);

щодо територіальної оборони;

з питання протидії гібридним загрозам;

з напрацювання змін до законодавства, яким регулюється діяльність Державної прикордонної служби України;

з питань соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, інвестиційної та спільної діяльності, що пов’язана із забезпеченням житлом військовослужбовців;

з питань реформування ДК «Укроборонпром» та державних підприємств оборонно-промислового комплексу, Державної служби експортного контролю;

з напрацювання законопроекту щодо об’єктів критичної інфраструктури.

До розробки згаданих законодавчих ініціатив активно долучається широке коло вітчизняних та іноземних партнерів, зокрема фахівці Представництва НАТО в Україні, Консультативної місії Європейського Союзу, посольств провідних країн світу, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, Українського інституту майбутнього та громадські експерти.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» для здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених Державним бюджетом України на забезпечення потреб національної безпеки і оборони, щоквартально до Комітету надходила інформація щодо планового та фактичного бюджетного забезпечення відповідних бюджетних програм за рахунок загального та спеціального фондів Держбюджету та залишок невикористаних коштів, в тому числі коштів резервного фонду органів сектору безпеки і оборони, віднесених до предмету відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також у порядку здійснення парламентського контролю протягом третьої сесії у Комітеті відбулося заслуховування/розгляд інформації щодо:

стану розслідування кримінальних справ, які стосуються питань облаштування другої та третьої ліній оборони;

завершення договірно-правового оформлення українсько-російського державного кордону;

хронології подій, що сталися 18 лютого 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил у зв’язку із загостренням ситуації на лінії зіткнення;

діяльності Міністерства оборони України та шляхів реформування Збройних Сил України (питання Комітетом розглядалося в рамках щомісячного звітування);

розглянули пропозиції Міністерства оборони України до Програми діяльності Кабінету Міністрів України (доопрацьовані відповідно до рішення Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки від 13 травня 2020 року);

обґрунтування вартості послуг із ремонту літака Іл-76МД для потреб Повітряних Сил Збройних Сил України на Державному підприємстві «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП»;

результатів роботи комісії Державного концерну «Укроборонпром» з перевірки ДП «Антонов;

економічних аспектів функціонування та розвитку сектору національної безпеки і оборони;

напрямків діяльності Консультативно-дорадчої групи з реформи безпеки і оборони Громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні», метою роботи якої є підвищення ефективності процесів та розвиток спроможностей сектору безпеки і оборони;

стану та перспектив розвитку Збройних Сил України;

поточної ситуації в районах проведення операції Об’єднаних сил та на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Крім цього, на виконання контрольної функції відповідно до статті 14 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, згідно з приписами пункту 7 частини першої статті 1 та абзацу другого частини шостої статті 6 Закону України “Про державне оборонне замовлення”, для забезпечення доцільності, економічності та ефективності використання державних коштів, Комітет протягом третьої сесії розглядав питання погодження основних показників державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки та змін до них.

Народні депутати України – члени Комітету здійснили робочу поїздку до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, під час якої відбулася зустріч з Головою Херсонської обласної державної адміністрації, командуванням військ оперативного командування «Південь» та представниками Державної прикордонної служби України. Під час поїздки члени Комітету оглянули базовий табір, оцінили можливості розміщення додаткових камер відеоспостереження та провели огляд русла Північно-Кримського каналу.

6 березня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки приймав делегацію депутатів Комітету з питань оборони Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки на чолі з головою Комітету пані Яною Черноховою. Під час візиту були обговорені питання безпекової ситуації в регіоні та розвитку оборонної співпраці обох країн.

11 березня 2020 року відбувся тренінг від Женевського центру демократичного контролю над збройними силами на тему: «Демократичний цивільний контроль за сектором безпеки і оборони».

Налагоджено співпрацю з Європейським центром досліджень питань безпеки ім. Дж. Маршалла, в рамках якої проведено онлайн-семінари:

7 липня 2020 року – щодо ефективної взаємодії парламенту, Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України, в якому в якому, зокрема, взяли участь Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, представники Міністерства оборони США;

9 липня 2020 року – щодо ефективного парламентського нагляду та контролю – за участі представників Конгресу США;

13 липня 2020 року – щодо оборонного бюджетування – за участі представників Конгресу США.

Упродовж третьої сесії відбувся ряд робочих зустрічей з представниками Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках роботи з удосконалення законодавства з питань протимінної діяльності в Україні.

Комітетом протягом третьої сесії опрацьовано 1416 документів, з яких 386 звернень громадян, а також опрацьовано 29 запитів на інформацію.

Упродовж третьої сесії на веб-сайті Комітету, інтегрованому до сайту Верховної Ради України, оприлюднювалися інформаційно-довідкові матеріали про діяльність Комітету, зокрема щодо основних напрямів законотворчої роботи Комітету, підготовлених та розглянутих проектів законодавчих актів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведених заходів тощо.