Діяльність Комітету

21 січня 2020, 13:55

Звіт про роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки протягом другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

 

Звіт

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань

національної безпеки, оборони та розвідки протягом другої сесії

Верховної Ради України дев’ятого скликання

 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року    № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» утворено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Цього ж дня Верховна Рада України ухвалила Постанову № 20-IX «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання». Головою Комітету обрано народного депутата України Завітневича Олександра Михайловича; першим заступником голови Комітету - народного депутата України Забродського Михайла Віталійовича; заступником голови Комітету - народного депутата України Безуглу Мар’яну Володимирівну; заступником голови Комітету - народного депутата України Мисягіна Юрія Михайловича; секретарем Комітету - народного депутата України Костенка Романа Васильовича. Станом на 20 січня 2020 року до складу Комітету входять 18 народних депутатів України.

До предметів відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки віднесені:

національна безпека України;

організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, захист державної таємниці;

правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;

оборонно-промисловий комплекс, державна система страхового фонду документації, військове та військово-технічне співробітництво України з іншими державами, а також участь України в міжнародних миротворчих операціях;

державна політика у сфері оборони;

боротьба з тероризмом;

здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;

військова служба, Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та їх реформування;

альтернативна (невійськова) служба;

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;

військова наука та освіта;

державна система спеціального зв’язку;

космічна діяльність (в частині питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);

законодавство про забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

У складі Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки утворено п’ять підкомітетів:

1) підкомітет запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості (голова підкомітету - Безугла Мар’яна Володимирівна);

2) підкомітет з державної безпеки та оборони (голова підкомітету - Верещук Ірина Андріївна);

3) підкомітет з питань оборонної промисловості та технічної модернізації (голова підкомітету - Копитін Ігор Володимирович);

4) підкомітет з питань нагляду за діяльністю державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів (голова підкомітету - Арахамія Давид Георгійович);

5) підкомітет по соціальним питанням у сферах національної безпеки і оборони (голова підкомітету - Березін Максим Юрійович).

За звітний період відбулося 18 засідань Комітету, на яких розглянуто              124 питання, присвячених обговоренню проектів законів, постанов, інформації, яка надходила до Комітету, у порядку здійснення парламентського контролю.

Протягом другої сесії Верховною Радою України прийняті законодавчі акти, з яких Комітет був визначений головним:

-             Закон України №133-IX від 20.09.2019 «Про внесення змін до Закону України «Про оборону України» щодо організації оборони держави».

Запропоновані у Законі зміни дозволять закріпити на законодавчому рівні необхідність розробки та затвердження Президентом України плану оборони України та затвердження його структури.

Видання зазначених документів скоординує діяльність складових сил оборони та дасть можливість підготувати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

-             Закон України № 144-IX від 02.10.2019 «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період».

Закон врегульовує право на застосування бойової техніки, зброї особовим складом Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в особливий період, а також спеціальних засобів підрозділами охорони Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період (до введення воєнного стану та після його припинення або скасування).

-             Закон України № 160-IX від 03.10.2019 «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб».

Закон приводить у відповідність із Конституцією України правові норми інституту матеріальної відповідальності військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів.

-             Закон України №161-IX від 03.10.2019 «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби».

Закон зокрема врегульовує питання щодо:

визнання військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних Сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до їх чисельності;

збереження статусу військовослужбовців за особами, які самовільно залишили військову частини або місця служби, дезертирували зі Збройних Сил України та інших військових формувань або добровільно здалися в полон, на період здійснення кримінальних проваджень в органах досудового розслідування та судах;

призупинення виплати таким особам грошового та видачі інших видів забезпечення, а також непоширення на них соціальних гарантій, установлених законодавством для військовослужбовців;

продовження в разі винесення судом виправдувального вироку таким військовослужбовцям військової служби, поновити їм усі види забезпечення та відповідні гарантії соціального захисту;

вжиття заходів щодо збереження льотного складу авіації Збройних Сил України.

Крім того, положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» приведено у відповідність із раніше прийнятими законами України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту».

-             Закон України № 205-IX від 17.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби».

Закон спрямовано на вдосконалення законодавства України з питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, зокрема щодо:

запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, що відповідають стандартам НАТО;

підвищення ролі сержантського і старшинського в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та виконанні ними завдань за призначенням;

створення додаткових мотиваційних чинників щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу Збройних Сил України на професійну основу.

-             Закон України № 232-ІХ від 29.10.2019  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону».

Закон спрямовано на створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Державною прикордонною службою України завдань з охорони та захисту державного кордону шляхом нормативно-правового визначення розмірів земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно-технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.

За звітний період опрацьовано у Комітеті та прийнято Верховною Радою України у першому читанні пять законопроектів, три з яких доопрацьовано Комітетом:

-             проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (реєстр. № 2343 від 29.10.2019);

-             проект Закону про оборонні закупівлі (реєстр. № 2398-д від 27.11.2019);

-             проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців (реєстр. № 2247 від 09.10.2019);

-             проект Закону про розвідку (реєстр. № 2412-д від 15.01.2020);

-             проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстр. № 2414-д від 15.01.2020).

На розгляді у Комітеті станом на 20 січня 2020 року знаходиться                        21 законопроект, з попереднього розгляду та підготовки яких Комітет визначено головним.

Також на розгляді у Комітеті станом на 20 січня 2020 року знаходяться          58 законопроектів, до яких Комітет має подати пропозиції.

Для законодавчого врегулювання актуальних питань сектору безпеки і оборони у Комітеті створено робочі групи, які працюють над розробкою відповідних законодавчих ініціатив, а саме:

про військову поліцію (керівник - Верещук Ірина Андріївна);

щодо реформування СБУ (спільна міжфракційна робоча група, керівник - Безугла Мар’яна Володимирівна);

щодо державних закупівель для потреб оборони (відповідний законопроект уже зареєстровано у Верховній Раді України) (керівник - Копитін Ігор Володимирович);

з розробки нових статутів Збройних Сил України (керівник - Забродський Михайло Віталійович);

щодо внесення змін до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» (керівник - Герасименко Ігор Леонідович);

щодо внесення змін до Закону України «Про національну безпеку України» (керівник - Безугла Мар’яна Володимирівна);

щодо внесення змін до Закону України «Про державну таємницю» (керівник - Веніславський Федір Володимирович);

щодо внесення змін до Закону України «Про розвідувальні органи України» (керівник - Безугла Мар’яна Володимирівна);

щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (спільна робоча група, співкерівник - Березін Максим Юрійович);

з питання кібербезпеки у секторі національної безпеки, оборони та розвідки (спільна робоча група, співкерівник -  Копитін Ігор Володимирович);

щодо територіальної оборони (керівник - Веніславський Федір Володимирович);

з питання протидії гібридним загрозам (керівник - Верещук Ірина Андріївна);

з напрацювання змін до законодавства, яким регулюється діяльність Державної прикордонної служби України (керівник - Здебський Юрій Вікторович);

з питань соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, інвестиційної та спільної діяльності, що пов’язана із забезпеченням житлом військовослужбовців (Співкерівники - Березін Максим Юрійович, Копитін Ігор Володимирович);

з питань реформування ДК «Укроборонпром» та державних підприємств оборонно-промислового комплексу, Державної служби експортного контролю (керівник - Копитін Ігор Володимирович).

До розробки згаданих законодавчих ініціатив активно долучається широке коло вітчизняних та іноземних партнерів, зокрема фахівці Представництва Північно-атлантичного альянсу в Україні, Консультативної місії Європейського Союзу, посольств провідних країн світу, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, Українського інституту майбутнього та громадські експерти.

Відповідно до доручення Комітет розглянув на своєму засіданні внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону про Державний бюджет України на 2020 рік (від 15.09.2019 реєстр. № 2000) в частині фінансування потреб органів сектору безпеки і оборони, віднесених до предмету відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, та надав пропозиції про забезпечення їх мінімальної потреби, необхідної для виконання законодавчо визначених завдань, що додатково складала 50 629 249,6 тис. грн.

З урахуванням цих пропозицій у Законі України «Про Державний бюджет на 2020 рік» на потреби органів сектору безпеки і оборони, віднесених до предмету відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, було виділено 168 053 177,2 тис. грн., що на 21 782 229,2 тис. грн. більше, ніж у 2019 році.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» для здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених Державним бюджетом України на забезпечення потреб національної безпеки і оборони, щоквартально здійснюється аналіз планового та фактичного бюджетного забезпечення відповідних бюджетних програм за рахунок загального та спеціального фондів Держбюджету та залишок невикористаних коштів, в тому числі коштів резервного фонду органів сектору безпеки і оборони, віднесених до предмету відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Також у порядку здійснення парламентського контролю протягом 2 сесії у Комітеті відбулося заслуховування/розгляд інформації правоохоронних органів щодо стану розслідування обставин трагічних подій, які сталися у районах міст Іловайськ та Дебальцеве Донецької області; правоохоронних органів, які проводять розслідування відповідних проваджень щодо стану розслідування порушених кримінальних справ, які стосуються питань облаштування другої та третьої лінії оборони; представників Генерального штабу Збройних Сил України щодо використання іноземної допомоги у 2018-2019 роках та коштів, що плануються на 2020 рік; Міністерства оборони України щодо результатів перевірки готовності та ефективності використання бюджетних коштів, виділених на облаштування другої та третьої лінії оборони; представників Державного концерну «Укроборонпром» про хід реформування Концерну; Генеральної прокуратури України та Міністерства оборони України щодо катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

У Комітеті створено робочу групу для оперативного реагування на події в зоні проведення операції Об’єднаних сил, зокрема на лінії розведення сил і засобів, до складу якої увійшли усі народних депутатів України – члени Комітету. Згадана робоча група здійснювала робочі поїздки на лінію розведення сил і засобів.

Протягом звітного періоду у Комітеті проводилися круглі столи:

16 вересня 2019 року Комітет спільно з незалежним аналітичним центром «Український інститут майбутнього» провів круглий стіл на тему: «Законодавче забезпечення реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу та реформування системи оборонних закупівель», на якому обговорювалися питання реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу країни, першочергові законодавчі зміни, необхідні для реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу країни.

9 жовтня 2019 року Комітет спільно з Національним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО) та Українським інститутом майбутнього провів круглий стіл на тему: «Реформування системи планування і формування Державного оборонного замовлення, здійснення процедур закупівлі продукції, робіт та послуг оборонного призначення».

28 листопада 2019 року у Комітеті відбувся круглий стіл на тему: «Посилення державної політики у галузі авіації та підвищення ефективності державного регулювання в галузі державної авіації».

Протягом другої сесії у Комітеті відбулися зустрічі з іноземними делегаціями, зокрема:

24 вересня 2019 року з радником стратегічного рівня з питань оборонної реформи (Велика Британія) сером Гордоном Мессенджером;

30 вересня 2019 року зі старшим радником з питань оборонно-промислового комплексу України доктором Дональдом Вінтером (Сполучені Штати Америки) для обговорення загальних питань законодавчого забезпечення реформування оборонно-промислового комплексу України.

6 листопада 2019 року з делегацією Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, метою якої було обговорення подальшої співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки на шляху інтеграції України до НАТО та посилення обороноздатності держави для відсічі російської агресії;

13 листопада 2019 року із Заступником Міністра оборони - Державним секретарем Міністерства оборони Норвегії Туне Скуген з метою обговорення прогресу реформ в Україні на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції, інформування щодо двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та Норвегії;

9 грудня 2019 року з Помічником заступника Генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій паном Гордоном «Скіп» Девісом. Учасники зустрічі зосередили увагу на питанні реформування оборонно-промислового комплексу України. Особливої важливості у цьому контексті набуло прийняття у першому читанні проекту Закону про оборонні закупівлі.

Комітетом протягом другої сесії опрацьовано 1240 документів, з яких 199 звернень громадян, а також опрацьовано 13 запитів на інформацію.

Значна частина отриманих Комітетом звернень надійшла, зокрема від громадян та представників громадських організацій, які опікуються питаннями соціального захисту пенсіонерів сектору безпеки та оборони України, військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, поліцейськими Національної поліції, щодо відновлення норм Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та врегулювання на законодавчому рівні гарантій єдиного підходу до визначення розміру пенсій, додаткових видів грошового забезпечення та премій, які враховуються як при призначенні пенсії, так і при її перерахунку, відновлення конституційних прав державних гарантій та соціальних пільг, що були встановлені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Упродовж другої сесії на веб-сайті Комітету, інтегрованому до сайту Верховної Ради України, оприлюднювалися інформаційно-довідкові матеріали про діяльність Комітету, зокрема щодо основних напрямів законотворчої роботи Комітету, підготовлених та розглянутих проектів законодавчих актів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, проведених круглих столів, офіційних зустрічей тощо.